Tungenbreker

Plattolio warrt op vele Kanten vun de Welt leest. Dat wiest de Post, de Plattolio kriegen deit, hier to´n Biespeel ut de USA. Else Bügge-Wood hett uns en Tungenbreker tostüert. Kannst du de heel gau seggen?

weiter

Mook mit! – De Vörmeddag

So kann de Dag komen! Lees den Text. Achteran kannst du de Korten utsnieden un in de Klass verdelen. All tosomen köönt ji de Geschicht wedder in de richtige Reeg vörlesen.

weiter

Mook mit! – De Vörmeddag

So kann de Dag komen! Lees den Text. Achteran kannst du de Korten utsnieden un in de Klass verdelen. All tosomen köönt ji de Geschicht wedder in de richtige Reeg vörlesen.

weiter

Mook mit! – In de Klass

Kiek di an, wat een allens in de Klass moken kann! Pass op un lees mit!

weiter

Mook mit! – In de Klass

Kiek di an, wat een allens in de Klass moken kann! Pass op un lees mit!

weiter