Schnack mit mi!

Du kannst Plattolio un Lene utschnieden un op de Finger stäken. De Reigen rundüm wiesen di, wat de beiden allens seggen koenen. Föllt di miehr in?

weiter

Säuk dat Poor!

Du kannst de Sieden utdrucken un op dick Papier backen. Achteran snittst du de lütten Biller ut, leggst se ümdreiht up den Disch un söchst dien Pore. Veel Spaß bi dat Späl!

weiter

Dat Pierd geiht dörch de Puurt.

Kiek mal! Dor will en Pierd dörch de Puurt! Mal de Linien nah un segg de Wüür luut dortau.

weiter

Hei sitt un ät mit Tiet.

Kiek di mal dat an! Plattolio hett Tiet un ät. Mal dat Zickzack nah un segg de Wüür luut dortau.

weiter

Twischen de Vörjohrsblaumen!

Mal de Blaumen bunt an!

weiter