Harwstboam

Kiek dij dissen Harwstboam an! Denn sall noch düftig bount wodden!

weiter

Knick dien Hansi-Hamster-Heft!

Hansi Hamster KnickplanHier is de Knick-Plan föar de Hansi Hamster-Hefte.

weiter

Hansi Hamster en de Nomen

Hansi Hamster un de NomenDe Nomen! Owerleggt van Hansi Hamster.

weiter

Hansi Hamster en de Adjektive

Hansi Hamster AdjektiveHier is Hansi Hamster! He weet, wat Adjektive bint. Du ock? Knick dat Heft terechte en du bis klööker!

weiter

Hölpe föar denn Oosterhasen

Hölpe föar denn OosterhasenHelpt! Miene Äier bint weg. Kauns du mi helpen un denn Weg noa denn Äierkorf finnen? Ick will de Äier doch noch gauw verstoppen!

weiter