De Tohlen vun 1-12

Kannst du al op Platt bet twölf tellen?

weiter

Dat Peerd, dat süppt – de Aap, de hüppt

Kannst du ok hüppen? Mool de Linie no un segg den Riemel dorto luut.

weiter

He sitt un itt mit Tiet

Kiek di mol dat an! Plattolio hett Tiet un itt. Mool dat Zickzack no un segg den Riemel luut dorto.

weiter

Dat Peerd geiht dörch de Poort

Kiek mol! Dor will en Peerd dörch de Poort! Mool de Linien no un segg den Riemel luut dorto.

weiter

Help för den Oosterhoos!

Oha! De Oosterhoos bruukt dien Help! Kannst du den Weg no den Eierkorf finnen?

weiter