Mien Dingsbums

Mien Dingsbums:

Brüch

1. Kannst du turnen – 2. Geiht över dat Woter

Deel

1. Ingang vun`t Huus – 2. En Stück vun wat

Diek

1. Holt dat Woter vun de Küsten af – 2. En lütt Wotersteed

Droken

1. Kannst du flegen loten – 2. Kümmt in Märken vör

Fleeg

1. Sett sik geern op dien Eten – 2. Köönt Mannslüüd sik üm den Hals binnen

Hack

1. Du hest en an dien Foot – 2. Dormit kriggst du dat Unkruut ut`n Goorn

Hamborger

1. Kannst du eten – 2. Wohnt in de Stadt Hamborg

Hohn

1. Kreiht in`n Höhnerhoff – 2. Dor kümmt in`t Huus dat Woter rut

Hoorn

1. Hett dat Rind op`n Kopp – 2. Kannst du Musik mit moken

Kattenoog

1. Dor kickt de Katt mit – 2. För dat Fohrrad

Klapp

1. Dor kann wat dörchgeven warrn – 2. Luut Muulwark

Kroon

1. Hett de König op`n Kopp – 2. De Boverdeel vun en Boom – op de Buusteed

Lepel

1. Dor kann en Hoos mit hören – 2. Du kannst dormit eten

Muus

1. För de Computer – 2. Itt geern Kääs

Nogel

1. Holt dat Bild an de Wand – 2. Foot-, Fingernogel

Pann

1. Dackpann – 2. Dor kannst du en Ei mit broden

Peerd

1. Dor kannst du op turnen – 2. Dor kannst du op rieden

Piep

1. To`n Smöken – 2. Dor kannst du veel Krach mit moken

Slang

1. Krabbelt op Bööm un Eer – 2. Dor müsst du binnen töven

Slötel

1. Steiht in Noten – 2. Kann en Döör openslüten

Slott

1. Dat Tohuus vun de Ridder  – 2. Sitt in de Döör un holt se dicht

Tofel

1. Hangt in dien Klass – 2. En opdeckten Disch

Plattolio helfen

Damit Plattolio weiter bestehen und wachsen kann, benötigen wir finanzielle Unterstützung.
Mehr dazu hier.

Schnell und unkompliziert spenden über: